AÐILDARFÉLÖG

UDN_Logo           UDN_Logo       UDN_Logo                       Gladur_logo                          UDN_Logo    UDN_Logo

Stjórn

Nafn Staða Símanr Tölvupóstur
Guðrún Blöndal Formaður 862-5189 runablondal@gmail.com
Svanhvít Lilja Viðarsdóttir Ritari 694-2073
Berghlidur Pálmadóttir Gjaldkeri 867-9772
Guðbjört Lóa Þorgrímsdóttir Varamaður 843-0107 gudbjortloa@gmail.com
[/spb_text_block]

Stjórn

Nafn Staða Símanr Tölvupóstur
Styrmir Sæmundsson Formaður 847-8097
Herdís Erna Matthíasdóttir Ritari 690 3825
Sandra Rún Björnsdóttir Gjaldkeri 867 0250

 

Um félagið

Ungmennafélagið Afturelding var stofnað árið 1924.

Af vef Reykhólahrepps (http://www.reykholar.is/frettir/90_sambandsthing_UDN_haldid_a_Reykholum/)

„Meðal sambandsfélaga UDN er Ungmennafélagið Afturelding í Reykhólahreppi, sem stofnað var árið 1924. UDN tók á sig núverandi form árið 1972 þegar sameinuð voru Ungmennasamband Dalamanna (stofnað árið 1918) og Ungmennasamband Norður-Breiðfirðinga (stofnað árið 1936).

 

Í 90 ára afmælisfagnaðinum, sem haldinn var í Búðardal, flutti Egill Sigurgeirsson á Mávavatni á Reykhólum samantekt um stofnun Ungmennasambands Norður-Breiðfirðinga og ungmennafélög sem starfað hafa í Austur-Barðastrandarsýslu. Þar kemur fram, að á fyrri tíð voru starfandi ungmennafélög í öllum hreppunum fimm í sýslunni, sem frá 1987 mynda saman Reykhólahrepp hinn nýja. Eftirfarandi kom fram í máli Egils:

 

Ungmennasamband Norður-Breiðfirðinga var stofnað í Flatey 1. desember 1936 og hafði Ungmennafélagið í Flatey forgöngu um stofnun þess. Sambandssvæðið spannaði Austur-Barðastrandarsýslu með eftirtöldum félögum:

 • Ungmennafélagið í Flatey, stofnað 1909 (ekki vitað hvenær það varð óvirkt).
 • Ungmennafélagið Vísir í Múlasveit, stofnað 1928 (síðasti skráði fundur 1957).
 • Ungmennafélagið Hvöt í Gufudalssveit, stofnað 1927 (starfsemin leggst af um 1956).
 • Ungmennafélagið Unglingur í Geiradal, stofnað 1909 (síðasti skráði fundur 1980, sameinað Aftureldingu 1989).
 • Ungmennafélagið Elding í Reykhólasveit, líklega 1906-1910, en litlar heimildir eru til um félagið.
 • Ungmennafélagið Afturelding í Reykhólasveit, stofnað 1924, starfar enn og er jafnframt eina starfandi ungmennafélagið í Austur-Barðastrandarsýslu / Reykhólahreppi.

Áður en Ungmennasamband Norður-Breiðfirðinga var stofnað tilheyrðu félögin á svæðinu Ungmennasambandi Vestfjarða (UMSV).“

Stjórn

Nafn Staða Símanr. Tölvupóstur
 Hrefna S Ingibergsdóttir Formaður  4341287  valthufa@simnet.is
 Þuríður Jóney Sigurðardóttir
 Sigrún Birna Halldórsdóttir  8615998  sigrunogvilli@gmail.com

Um félagið

Ungmennafélagið Dögun var stofnað 21. apríl 1916 á Staðarfelli. Starfsvæði þess er Fellsströnd.

Heimild: Héraðsskjalasafn Dalasýslu

Stjórn

Nafn Staða Símanr. Tölvupóstur
 Jóhann Eysteinn Pálmason Formaður 853-9606  hlidarferdir@simnet.is
Guðbjört Lóa Þorgrímsdóttir Ritari 843-0107 gudbjortloagmail.com
Svana Hrönn Jóhannsdóttir Gjaldkeri 779-1324 svanahj@gmail.com

Um félagið

Glímufélag Dalamanna var stofnað 1998. Félagið stendur fyrir glímuæfingum í Dalabúð fyrir allan aldur og hafa iðkendur náð góðum árangri á glímumótum um land allt.

 

Stjórn

Nafn Staða Símanr. Tölvupóstur
Valberg Sigfússon Formaður 8940999
Inga Heiða Halldórsdóttir Gjaldkeri 864 2172
Vilberg Þráinsson Ritari 863 2059
Þórarinn B Þórarinsson  Meðstjórnandi 864 2163
Skjöldur Orri Meðstjórnandi 8992621

 

Um félagið

Hestamannafélagið Glaður var stofnað á Nesodda í Miðdölum árið 1928 af 17 stofnfélögum. Félagið er næstelsta hestamannafélagið á landinu, aðeins Fákur er eldra. Fjöldi félaga hefur á undanförnum árum verið í kringum 150. Flestir virkir félagsmenn búa í Dalabyggð en nokkrir einnig í Reykhólahreppi. Félagið hefur komið sér upp góðri aðstöðu til mótahalds í Búðardal og á meirihluta í Nesodda ehf. sem á og rekur reiðhöll þar. Félagsbúningur Glaðs er ljósgrár jakki með rauðum klút í brjóstvasa, hvít skyrta, rautt bindi og svartar buxur.

 

Lög

1. grein

Nafn félagsins er Hestamannafélagið Glaður. Heimili þess og varnarþing er í Dalasýslu. Félagið er aðili að L.H., UDN, og ÍSÍ og er það háð lögum og samþykktum íþróttahreyfingarinnar.

 

2. grein

Markmið félagsins er að efla áhuga manna á hestum, stuðla að góðri meðferð þeirra, vinna að framgangi hestaíþrótta og gæta hagsmuna félagsmanna. Í samræmi við ofangreind markmið hyggst félagið vinna að eftirfarandi verkefnum:

 1. Að byggja upp nauðsynleg mannvirki vegna starfsemi félagsins, svo sem velli og félagshús.
 2. Að gefa kost á sem víðtækastri fræðslu um hesta, notkun þeirra og umhirðu, m.a. með fræðsluerindum og reiðnámskeiðum.
 3. Að beita sér fyrir því að reiðvegir verði lagðir.
 4. Að koma á framfæri sjónarmiðum félagsmanna í málum sem varða sameiginlega hagsmuni þeirra svo sem skipulags-, landnýtingar- og umferðarmálum m.a. gagnvart ríkisvaldi og sveitarfélögum.
 5. Að halda góðhestakeppnir, íþróttamót, kappreiðar og sýningar ásamt því að leggja reiðhestakynbótum lið svo sem kostur er.

3. grein

Félagi í Hestamannafélaginu Glað getur hver sá orðið sem þess óskar og er reiðubúinn til þess að hlíta lögum og reglum félagsins.Stjórnin skráir nýja félagsmenn en skal kynna þá og bera upp til samþykktar á næsta aðalfundi.

 

4. grein

Aðalfundur ákvarðar félagsgjald. Félagar 13-16 ára greiða lægra gjald eftir ákvörðun aðalfundar. Félagar 12 ára og yngri greiða ekki félagsgjöld.Félagsgjald skal greiða fyrir 1. júlí ár hvert.

 

5. grein

Félagar sem skulda félagsgjöld frá fyrri árum hafa eigi atkvæðisrétt á fundum félagsins né keppnisrétt innan þess.Þeim sem ekki greiða félagsgjöld tvö ár í röð er heimilt að víkja úr félaginu.

 

6. grein

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum, formanni, gjaldkera, ritara og tveimur meðstjórnendum og skulu þeir kosnir skriflega til þriggja ára í senn. Formaður er kosinn eitt árið, gjaldkeri og ritari annað árið og tveir meðstjórnendur þriðja árið. Varastjórn skal kosin á sama hátt. Skulu kosningar þessar fara fram á aðalfundi. Kjósa skal tvo skoðunarmenn reikninga til tveggja ára í senn og ganga þeir úr sitt árið hvor.Kosning fulltrúa á ársþing LH og Sambandsþing UDN fer fram skv. Lögum viðkomandi félagasamtaka. Formaður félagsins er sjálfkjörinn fulltrúi en aðrir fulltrúar skulu kosnir með skriflegri kosningu á aðalfundi.Kjörgengir á LH þing eru félagsmenn 16 ára og eldri.

 

7. grein

Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum framkvæmdum þess. Stjórn boðar félagsfundi svo oft sem þurfa þykir. Í fundarboði skal tilgreina fundarefni.Ritari geymir bækur og skjöl félagsins og ritar gerðabók á fundum.Gjaldkeri hefur fjárreiður félagsins með höndum og annast innheimtur og greiðslur. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni er skylt að boða til fundar ef tíu félagsmenn eða fleiri óska þess skriflega. Fundir skulu boðaðir með sjö daga fyrirvara. Fundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.

 

8. grein

Aðalfundur er æðsta vald í málefnum félagsins. Hann skal haldinn fyrir 15. apríl ár hvert og skal hann boðaður með sjö daga fyrirvara. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála. Sé um lagabreytingu að ræða skal tilkynna það í fundarboði og til að þær nái fram að ganga þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða.

 

9. grein

Dagskrá aðalfundar skal vera

 1. Kosning starfsmanna fundarins
 2. Skýrsla stjórnar um starfsemi á liðnu ári
 3. Gjaldkeri leggur fram og skýrir reikninga félagsins.
 4. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga.
 5. Reikningar bornir undir atkvæði.
 6. Lagabreytingar, sé þeirra getið í fundarboði.
 7. Kosningar skv. 6. grein.
 8. Kosning nefnda skv. tillögu stjórnar eða aðalfundar.
 9. Ákvörðun árgjalds.
 10. Önnur mál.

10. grein

Ef um er að ræða að leysa félagið upp verður það að gerast á fundi þar sem mættir eru minnst 3/4 félagsmanna og verður þa því aðeins gert að að 2/3 hlutar fundarmanna greiði atkvæði með því. Að öðrum kosti verður að boða til annars fundar og verður þá félagið leyst upp á löglegan hátt ef 2/3 hlutar fundarmanna án tillits til þess hve margir eru mættir á fundinum greiði því atkvæði. Verði félagið leyst upp af einhverjum ástæðum skulu eignir þess renna til UDN. Ákvæði til bráðabirgða. Lög þessi öðlast gildi við sameiningu Hestaíþróttadeildar Glaðs og Hestamannafélagsins Glaðs að fenginni staðfestingu aðalfunda beggja félaganna. Samþykkt á aðalfundi félagsins 28. apríl 1998. Breyting samþykkt á aðalfundi 12. apríl 2007.

 

 

Stjórn

Nafn Staða Símanr. Tölvupóstur
Jón Egill Jónsson Formaður 867 5604 jonki83@gmail.com
 Ingibjörg Jóhannsdóttir Gjaldkeri 896 8315 ibbaj@gmail.com
Bergþóra H. Jóhannsdóttir Ritari

Um félagið

Umf. Ólafur pái var stofnað 1909. Starfsvæði þess er Laxárdalur.

Heimild: Héraðsskjalasafn Dalasýslu

 

Stjórn

Nafn Staða Símanr. Tölvupóstur
 Arnar Eysteinsson Formaður  8939528  arnare68@gmail.com
Jón Egill Jóhansson Gjaldkeri  8670892 bjargeys@simnet.is
Heiðrún Sandra Ritari 772-0860 heidrunsandra@gmail.com

Um félagið

Ungmennafélagið Stjarnan var stofnað 1. desember 1917 í fundarhúsi hreppsins. Starfsvæði þess var Saurbærinn, en eftir að ungmennafélögin í næstu svæðum hafa hætt starfsemi hefur starfsvæðið stækkað og nær það nú yfir Skarðsströnd, Saurbæ og Hvammssveit.

Heimild: Héraðsskjalasafn Dalasýslu

 

Stjórn

Nafn Staða Símanr. Tölvupóstur
Fjóla Mikaelsdóttir Formaður 695 6576
Ingvar Kristján Bæringsson Gjaldkeri 897 0452
Sindri Geir Sigurðarson Ritari 857 5058

Um félagið

Ungmennafélagið Æskan var stofnað 19. apríl 1928 í þinghúsi Miðdalahrepps á Nesodda. Starfsvæði félagsins var í upphafi Miðdalir. Um 1940 bættist við Haukadalur og Hörðudalur eftir að Sundfélag Hörðdælinga hætti starfsemi eftir 1964.

Heimild: Héraðsskjalasafn Dalasýslu